JM

Kontakt

Epost: Ulrika Brinck
08-7828933

www.jm.se

Traineeinfomation

Platser per år 10-12 platser
Behörighetskrav Arkitekter, ekonomer, lantmätare, civilingenjörer
Programlängd 2 år samt ett påbyggnadsår